2010/Jul/16

สวัสดีครับ จากบทความที่แล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือเรื่อง 3G คืออะไรกันแน่? ที่ถือว่าเป็นความรู้ใกล้ตัวผู้อ่านทุกท่าน ในฉบับนี้เราก็จะนำเสนอเทคโนโลยีใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากและล่าสุดค่ายโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ก็ได้รวมเทคโนโลยีนี้เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือเทคโนโลยี Global Positioning System หรือ GPS นั่นเอง อย่าจำสับสนกับ GPRS ซึ่งย่อมาจาก General Package Radio Service นะครับ GPRS นั้นเป็นเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลดิจิตอลผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทั้งสองคำอาจจะออกเสียงใกล้เคียงกันแต่เทคโนโลยีที่ใช้นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง

 ระบบนำทางในอดีต

 

รูป 1 การค้นหาตำแหน่งด้วยดวงดาว (Celestrial navigation)

ในอดีตนั้นมนุษย์ได้คิดค้นวิธีมากมายเพื่อจะทราบถึงตำแหน่งของตน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางหรือบอกทิศทาง อาจจะด้วยการสังเกตจากตำแหน่งของหมู่ดาวบนท้องฟ้า หรือการจดจำตำแหน่งของภูเขาและต้นไม้ที่เห็นได้เด่นชัด อย่างไรก็ดีวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถทำได้ทุกคน จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเท่านั้น และยังไม่ดีเพียงพอที่จะบอกตำแหน่งได้อย่างละเอียดถูกต้อง
 
ดังนั้นจึงมีการค้นคว้าปรับปรุงวิธีการที่ในการค้นหาตำแหน่งและนำทางเรื่อยมา ตัวอย่างเช่น ในสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงทศวรรษ 1940 ได้มีการคิดค้นระบบนำทางโดยใช้คลื่นวิทยุ ชื่อว่าระบบ LORAN และระบบ Decca ใช้นำทางในเรือและเครื่องบิน ซึ่งได้กลายเป็นแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นรูป 2 อุปกรณ์นำทาง Decca
ให้กับระบบ GPS ในปัจจุบัน

 Decca

 รูป 2 อุปกรณ์นำทาง Decca

 

การทำงานของระบบ GPS
การคิดค้นระบบดาวเทียมมีบทบาทอย่างมากกับระบบ GPS เนื่องจากสัญญาณดาวเทียมเป็นปัจจัยหลักที่อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ใช้ในการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS จำเป็นจะต้องใช้สัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ โดยอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS จะคำนวณหาระยะห่างจากดาวเทียมแต่ละดวง และนำระยะห่างเหล่านั้นมาคำนวณรวมกันเป็นตำแหน่งของเราบนพื้นโลก คิดง่ายๆ ก็เหมือนกับการที่เรายืนถือลูกโป่งอยู่ 4 ลูก ในทิศทางต่างๆ กัน และจุดที่ปลายเชือกของลูกโป่งมาบรรจบกันก็คือตำแหน่งของเรานั่นเอง
 

รูป 3 ภาพแสดงการทำงานของระบบ GPS โดยลูกโป่งเปรียบเสมือนดาวเทียมแต่ละดวง และเด็กผู้หญิงคืออุปกรณ์รับสัญญาณ

 

ตำแหน่งที่เชือก (ระยะห่างจากทุกๆ ดาวเทียม) มาบรรจบกันก็คือตำแหน่งของเด็กผู้หญิงนั่นเอง

สำหรับการคำนวณการเคลื่อนที่นั้นก็ใช้การเปรียบเทียบตำแหน่งของเรา ณ สองเวลาเทียบกัน ก็จะทราบได้ว่าเรากำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่น เมื่อ 5 นาทีที่แล้วเรายืนอยู่ที่บ้าน แต่ตำแหน่ง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้าน ก็ทำให้ทราบว่าเราเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศของร้าน 7-Eleven ดังกล่าว เป็นต้น

ณ เดือนมีนาคม 2551 มีจำนวนดาวเทียมของระบบ GPS อยู่แล้วจำนวน 31 ดวงรอบโลก โดยได้มีการจัดวงโคจรให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโลก และในทุกๆ ที่บนโลกจะอยู่ภายใต้ขอบเขตสัญญาณของดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวงเสมอในเวลาหนึ่งๆ ทำให้เราสามารถใช้งานระบบ GPS ได้เสมอในทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา

 อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS

รูป 4 อุปกรณ์นำทาง (GPS) ในปัจจุบัน

 
ในปัจจุบันมีอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS วางขายอยู่มากมายในท้องตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์นำทางในรถยนต์ ซึ่งแสดงแผนที่พร้อมทั้งเส้นทางการเดินทาง โดยจะถูกติดหรือวางไว้บริเวณกระจกหน้าหรือแผงคอนโซลหน้าของรถยนต์ พร้อมทั้งมีเสียงพูดบอกนำทางผู้ขับให้เลี้ยวไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมากในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย หรือใช้ช่วยเหลือผู้ที่ยังขับรถไม่คล่องให้สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีบุคคลอื่นคอยบอกทาง

 นอกจากอุปกรณ์นำทางในรถยนต์แล้ว โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ก็สามารถรับสัญญาณ GPS ได้เช่นกัน โดยโทรศัพท์มือถือที่มี GPS นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากกว่าการใช้เป็นแค่อุปกรณ์นำทาง เช่น เราสามารถค้นหาร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆ กับบริเวณที่เราอยู่ได้ โดยโทรศัพท์มือถือจะค้นหาตำแหน่งของเราให้เองโดยอัตโนมัติ และแสดงบนแผนที่ว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ตรงตำแหน่งใดบนแผนที่ พร้อมทั้งบอกเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวได้อีกด้วย

 หรือหากคุณมีเพื่อนเยอะๆ และอยากที่จะทราบว่ามีเพื่อนคนไหนอยู่ใกล้ๆ บริเวณที่คุณอยู่ในขณะนั้นบ้าง ก็สามารถทำได้โดยติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ (ตัวอย่างเช่น Google Latitude, Mologogo) ลงบนโทรศัพท์มือถือที่มี GPS และเปิดใช้งาน แต่เพื่อนของคุณต้องอนุญาตให้คุณเห็นตำแหน่งของเขาโดยการเปิดใช้งานโปรแกรมเดียวกันเสียก่อน

 

 รูป 5 โปรแกรม Google Latitude

อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS เหล่านี้ปัจจุบันมีราคาไม่แพงมากนัก แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นการซื้อแผนที่ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานที่ใดก็ได้บนโลก เพียงแต่จำเป็นจะต้องมีแผนที่ของสถานที่นั้นๆ เสียก่อน และอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS บางตัวไม่ได้ติดตั้งแผนที่มาให้จากโรงงาน

บทส่งท้าย
เทคโนโลยี GPS ทำให้หลายๆ อย่างในชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น แต่บางครั้งก็มีโทษเช่นเดียวกัน จึงควรใช้อย่างเหมาะสม การขับรถโดยดูเส้นทางจากอุปกรณ์นำทางเสมอก็อาจทำให้ขาดสัญชาติญาณพื้นฐานในการจำเส้นทางและเดาทิศทางไป ทำให้เกิดปัญหาได้เมื่ออุปกรณ์นำทางเสียหรือแบตเตอรี่หมด และการยอมให้คนอื่นทราบถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราตลอดเวลาด้วย GPS ก็อาจนำมาซึ่งอันตรายได้หากโทรศัพท์มือถือของเพื่อนเราตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี หวังว่าท่านผู้อ่านจะเลือกใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS เหล่านี้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ

 อ้างอิง
1.    http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
2.    http://en.wikipedia.org/wiki/LORAN
3.    http://en.wikipedia.org/wiki/Decca_Navigator_System
4.    http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_navigation
5.    http://www.google.com/intl/en_us/latitude/intro.html
6.    http://www.mologogo.com/

edit @ 16 Jul 2010 08:33:34 by อั้น

edit @ 16 Jul 2010 08:33:48 by อั้น

edit @ 16 Jul 2010 08:34:01 by อั้น

2010/Jul/16

กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้กับการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 3G ซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อดำเนินการเปิดให้บริการ ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถติดตามความคืบหน้าการประมูลดังกล่าวได้อย่างมีอรรถรส เราจำเป็นที่จะต้องทราบเสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่า 3G นี่มันคืออะไรกันแน่ มีการทำงานอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ บ้าง

ระบบโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน 

ก่อนอื่นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าระบบโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นอยู่ในยุคที่เป็น 2nd Generation หรือว่า 2G ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาจากยุค 1st Generation (1G) ซึ่งเป็นระบบ Analog มาเป็นระบบ Digital โดยยังคงมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งสัญญาณเสียงเพื่อติดต่อสื่อสารเป็นหลัก เทคโนโลยีที่ใช้ในยุค 2G นั้นจะใช้การส่งข้อมูลตามมาตรฐาน GSM (Global System for Mobile Communications) ซึ่งทุกคนคงเคยได้ยินกันเป็นอย่างดีเนื่องจากผู้ให้บริการในเมืองไทยเกือบทั้งหมดใช้มาตรฐานนี้ มาตรฐาน GSM นั้นได้รับความนิยมมากและมีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 1.5 พันล้านคน  ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับส่งข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า General Packet Radio Service (GPRS) แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ค่อนข้างต่ำ (56 Kbps ถึง 114 Kbps) เป็นระดับความเร็วเดียวกับการใช้โมเด็มแบบ Dial-up ที่เคยนิยมเมื่อประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่แล้ว ระบบโทรศัพท์มือถือแบบ GPRS นั้นถูกเรียกว่าเป็นยุค 2.5G ของโทรศัพท์มือถือ

จากนั้นได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นระบบ Enhanced Data rates for GSM Evolution หรือที่เรียกกันติดปากว่า EDGE โดยระบบ EDGE นี้มีความเร็วสูงขึ้นมากพอสมควร (ประมาณ 236.8 Kbps) คือมีความเร็วกว่า GPRS ประมาณ 4 เท่า ระบบ EDGE นี้ทำให้ถูกเรียกกันว่าเป็นยุค 2.75G ซึ่งโทรศัพท์มือถือในท้องตลาดปัจจุบันนี้เกือบทั้งหมดรองรับการส่งข้อมูลแบบ GPRS และ EDGE แล้ว โดยก่อนการใช้งานนั้นจะต้องทำการเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการเสียก่อน


แล้ว 3G คืออะไร? 

หลังจากยุค 2.75G ของ EDGE แล้ว ระบบโทรศัพท์มือถือยังคงพัฒนาต่อเรื่อยมา จนในที่สุดยุคแห่ง 3rd Generation หรือที่เรียกว่า 3G ก็มาถึง ระบบโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า 3G นั้น มีความสามารถคือเป็นระบบที่รวมการให้บริการหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน (Voice, Data, and Multimedia) สามารถให้บริการได้ทั่วโลก และมีอัตราความเร็วสูงสุดถึง 2 Mbps และความเร็วต่ำสุดที่ 384 Kbps ในสภาวะเคลื่อนที่ (เช่น ใช้งานขณะกำลังอยู่ในรถยนต์) โดยสาเหตุที่ทำให้โทรศัพท์มือถือระบบ 3G สามารถรับส่งข้อมูลได้ในอัตราเร็วที่สูงขึ้นมากเนื่องจากมีระบบการเข้าสัญญาณแบบใหม่ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละรายว่าเลือกใช้การเข้ารหัสแบบไหน ของ กสท. (CAT) และ Hutch จะใช้ระบบการเข้าสัญญาณแบบ Code Division Multiple Access หรือที่เรียกว่า CDMA แต่ของ AIS, DTAC ใช้การเข้าสัญญาณแบบ High Speed Packet Access (HSPA) และสุดท้ายของ True Move นั้นใช้การเข้าสัญญาณแบบ Wideband CDMA (WCDMA) อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าเทคนิควิธีการเข้าสัญญาณของผู้ให้บริการแต่ละรายจะแตกต่างกัน แต่ก็สามารถให้บริการที่ความเร็วใกล้เคียงกันตามมาตรฐานของ 3G ได้ จึงเรียกเป็นการให้บริการแบบ 3G ได้ทั้งหมด

ข้อดีของระบบ 3G
 
  ข้อดีที่เห็นอย่างชัดเจนของระบบโทรศัพท์แบบ 3G ก็คือ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถใช้งานการรับ-ส่งไฟล์เพลง, วีดีโอ, รูปภาพ, การดาวน์โหลดคอนเท้นต์, การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, การใช้บริการเสริมต่างๆ ของผู้ให้บริการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สำหรับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่ออกแบบมาให้มีกล้องวิดีโอสองตัว ด้านหน้าและหลังก็จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการพูดคุยผ่านวิดีโอ (Video call) ได้ นอกจากนั้นผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังได้ทำการขายอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 3G ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในทุกที่ที่มีสัญญาณ 3G ซึ่งสะดวกกว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ ADSL มาก 

แม้การประมูลคลื่นความถี่ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz จะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ในปัจจุบันผู้ให้บริการทั้ง AIS DTAC และ True Move ได้เปิดทดลองการให้บริการ 3G แล้ว บนคลื่นความถี่ของตนเอง (True Move และ DTAC ใช้ 850 MHz, และ AIS ใช้ 900 MHz) จนกว่าการประมูลจะเสร็จสิ้น ซึ่งการทดลองให้บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะบางพื้นที่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพียงบางจังหวัดเท่านั้น ดังนั้นผู้ใดสนใจจะทดลองใช้บริการและมีโทรศัพท์มือถือที่รองรับสามารถสอบถามกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของตนใด้ ว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะทดลองการใช้งาน 3G ได้หรือไม่

อ้างอิง:
1.    http://en.wikipedia.org/wiki/3G
2.    http://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access
3.    http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution#Technology
4.    http://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA_%28UMTS%29
5.    ทำความรู้จักกับ 3G ในประเทศไทย: http://www.touchphoneview.com/press/3ginthai/3g.htm

edit @ 16 Jul 2010 08:19:36 by อั้น

edit @ 16 Jul 2010 08:34:08 by อั้น

edit @ 10 Apr 2012 10:14:25 by อั้น

2010/Apr/01

 จากการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวได้จัดงานลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล Central Memorable Sale up to 90% อยู่ตอนนี้เพื่อเคลียร์ของออกให้หมดก่อนปรับปรุงโฉมตัวห้างซะใหม่นั้น

 

 วันนี้มีข่าวล่ามาเร็วว่า ได้เพิ่มโปรโมชั่นลดกระหน่ำคืนกำไรให้ลูกค้า ด้วยการจับมือกับ DTAC เพื่อแจก "iPhone ฟรี จำนวนสามเครื่อง" ให้ลูกค้าที่ไปเต้นท่า "Nobody" อันสุดโด่งดังของสาวๆ วง Wonder Girls ให้เจ้าหน้าที่ Information desk ที่ลานน้ำพุ ชั้น 1 ดูก่อนสามท่านแรก

รีบๆ เข้านะครับ ก่อนของจะหมด!

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 

April's Fool day คร้าบทุกคน 

edit @ 1 Apr 2010 11:31:38 by อั้น

edit @ 1 Apr 2010 11:32:48 by อั้น

edit @ 1 Apr 2010 11:33:54 by อั้นอั้น
View full profile